ZENDEC

Zakenkantoor Nathan Decock
Hypothecaire lening:

 

Wenst u te lenen als alleenstaande? Wenst u 100% of meer te ontlenen? Wenst u voor zowel de aankoop als de renovatiewerken te lenen? Werkt u minder dan een jaar bij uw huidige werkgever? Etc... 

 

Al deze elementen maken uw dossier in de ogen van de grootbanken een 'moeilijk' dossier. Onze partners maken daar geen probleem van, elke bank heeft  een specifiek profiel waar zij op focussen. Wij loodsen u als makelaar tot bij de ideale bank, specifiek voor uw situatie.


Andere kredieten: 

Geniet u een vervangingsinkomen? Leeft u van huurinkomsten? Etc... 

 

Ook bij gewone kredieten hanteren grootbanken (te) strikte acceptatiecriteria. Opnieuw kunnen wij u de juiste partner aanwijzen. Uit onze waaier aan aanbieders selecteren wij voor u de beste partner. Contacteer ons voor onder andere: 

- Auto (zowel nieuw als tweedehands)

- Reis

- Verbouwingen

- Nieuwe TV/Laptop/smartphone

- Stacaravan/ Mobilhome


Verzekeringen: 

- Brandverzekering

- Autoverzekering

- Aansprakelijkheidsverzekering (Familiale) 

- Ongevallenverzekering

- Levensverzekering

- Rechtsbijstand 

-Arbeidsongevallen 

- Huispersoneel

 

En dit zowel voor particulieren, KMO's & bedrijven! 

 


U bent zelfstandige? 

Bent u in het bezit van een geldig ondernemings-/btw-nummer? Dan kunnen wij u ook helpen met kredieten voor uw zaak! 

 

- Zakenkrediet

 - Leasing/Renting


KantoOr:


Aartshertogstraat 7, 8400 Oostende

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.


ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 

1. Bij niet-betaling op de uiterste betaaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de uiterste betaaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij digitale verzending of 10 dagen na de poststempel bij analoge verzending. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.